Toți împreună, servind aviația civilă

Inregistrare Cont Portal RPAS AACR


Ex. RX123456
in formatul LL/ZZ/AAAA
Parola trebuie sa contina minim 8 caractere.
Parola de verificare trebuie sa fie identica cu cea introdusa la campul Parola.
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND
PROTECŢIA DATELOR PERSONALE© Copyright 2021 © Autoritatea Aeronautică Civilă Română